UNI-RECYCLING - Servicii

Servicii

Servicii

DESPRE NOI 

Din experiența noastră, am înțeles că fiecare problemă de mediu este unică, necesitând o abordare specifică și o soluție dedicată, individuală.  Astfel, Uni-Recycling şi-a dezvoltat o gamă diversificată de servicii:


 • Tratarea şlamurilor petroliere:
  • Lagune naturale
  • Lagune betonate, separatoare,  decantoare API

 

 • Reabilitarea siturilor contaminate - Tratarea și ecologizarea siturilor contaminate cu produse petroliere, chimice, gudroane acide etc.

 

 • Curățarea rezervoarelor:
  • Curățarea manuală
  • Curățarea semiautomată
  • Curățarea automată

 

 • Curățarea industrială:
  • Curățarea răcitoarelor pe bază de aer
  • Curățarea schimbătoarelor de căldură
  • Intelligent pigging. Mentenanţă magistrale de transport produse petroliere
  • Curăţarea conductelor și a sistemelor de  canalizare
  • Curățarea coloanelor și a turnurilor
  • Managementul și mentenanța echipamentelor industriale

 

 • Staţii de epurare municipale și industriale. Proiectare, retehnologizare, punere în funcțiune şi operare staţii de tratare a apelor uzate

 • Tratarea apelor uzate, emulsiilor și nămolurilor industriale și municipale

 • Tratarea fluidelor şi noroaielor rezultate din activităţi de foraj

 • Servicii de decontaminare şi intervenţii în caz de poluări accidentale

 • Managementul deșeurilor periculoase și nepericuloase - 

  COLECTARE CANTITATI MARI DE DESEURI AMBALAJE LEMN - paleţi, tamburi, trunchiuri, rădăcini copac, traverse, stâlpi, etc, în vederea valorificării acestora.


 • Procesarea combustibilului alternativ - colectarea şi valorificarea deşeurilor industriale periculoase, nepericuloase şi greu reciclabile cu obţinere de combustibil alternativ

 • Producţia de compost şi biomasă

 • Servicii de curăţare lacuri şi dragare

 • Consultanță de specialitate și asistență tehnică