UNI-RECYCLING - Reabilitarea siturilor contaminate

Reabilitarea siturilor contaminate

Reabilitarea siturilor contaminate

TRATAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITURILOR CONTAMINATE CU PRODUSE PETROLIERE, CHIMICE, GUDROANE ACIDE ETC.

 
Metode aplicate: spălarea solului, desorbție termică, bioremediere, stabilizare, solidificare, refacere ecologică etc.


Uni-Recycling utilizează tehnologii adecvate în funcţie de cerinţa beneficiarului şi a legislaţiei în vigoare, asigurând realizarea întregului ciclu de operaţiuni: investigare, proiectare, implementare, monitorizare etc.


Tratarea şi ecologizarea fiecărui sit se constituie într-un proces complex ce necesită, în prima faza, o investigaţie atentă, identificarea metodei optime de tratare şi remediere, iar mai apoi aplicarea corectă a procedurilor de remediere mecanice, fizico-chimice, termice sau biologice: in-situ, on-site sau ex-situ, adaptate fiecărui tip de contaminare în parte.


Uni-Recycling asigură realizarea întregului proiect în cele mai bune condiţii, cu instalaţii mobile sau fixe, realizând execuţia în timp a lucrării şi încadrarea în specificaţiile cerute.


Suntem specializaţi în decontaminarea solurilor cu un grad de poluare ridicat, inclusiv hidrocarburi petroliere, deşeuri chimice sau gudroane acide, precum şi în reabilitarea siturilor contaminate cu crom solubil cancerigen. 
 
 
Siturile contaminate au un impact semnificativ asupra sănătăţii umane şi asupra mediului (apă subterană, aer, ecosisteme, proprietăţi etc.).


Prin remedierea siturilor se reduc efectele şi riscurile cauzate de contaminanţi prin întreruperea legăturii de poluare între sursă şi receptor, se reface peisajul şi se redă terenul în folosinţă.


Uni-Recycling parcurge toate etapele necesare reabilitării amplasamentului: investigare detaliată, identificare tehnologii de remediere, elaborare plan acţiuni corective şi proiect tehnic, execuţie lucrări de decontaminare şi reconstrucţie ecologică, monitorizare postremediere.


Experienţă concretă a Uni-Recycling: Reabilitarea unui sit poluat istoric: peste 100.000 tone sol contaminat cu Crom+3 şi Crom+6 solubil cancerigen.

 
În vederea realizării obiectivelor proiectului, depăşim cu succes toate probleme dificile ivite în teren prin evaluarea tuturor riscurilor, aplicarea de măsuri preventive, expertize şi utilizarea celor mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive.
Desorbtie termica


< ÎnapoiJW Player goes here