UNI-RECYCLING - Statii de epurare

Statii de epurare

Statii de epurare

Proiectare, retehnologizare, punere în funcțiune şi operare staţii de epurare a apelor uzate

Retehnologizăm şi modernizăm staţii de epurare oferind soluţii tehnice adaptate condiţiilor existente în locaţiile clienţilor noştri.

În funcţie de volumele şi caracteristicile apelor uzate, proiectăm, construim, supervizăm şi operăm fluxuri de echipamente mobile, semimobile sau fixe în vederea evitării timpului de staţionare necesar implementării noilor fluxuri tehnologice.

Proiectare, dezvoltare, construcţie, punere în funcţiune şi operare staţii de epurare mobile şi semimobile

În multe zone ale lumii, apa a devenit un element preţios a cărei utilizare implică responsabilitate din partea oamenilor. Filozofia Uni-Recycling include un concept nou de responsabilitate socială în privinţa protejării acestei resurse, prin aplicarea unor tehnologii inovatoare în tratarea apelor uzate, readucând-o astfel în circuitul natural.

Proiectăm, construim, operăm şi supervizăm staţii de epurare industriale  şi municipale de diferite capacităţi, atât fixe cât şi mobile, utilizând cele mai noi tehnologii adaptate cerinţei beneficiarului.


< ÎnapoiJW Player goes here