UNI-RECYCLING - Tratarea fluidelor si noroaielor rezultate din activitati de foraj 

Tratarea fluidelor si noroaielor rezultate din activitati de foraj 

Tratarea fluidelor si noroaielor rezultate din activitati de foraj 

Deţinem utilaje mobile şi fixe pe care le putem integra în fluxul de procesareîn funcţie de locaţia şi cerinţele beneficiarului, prin elaborarea de reţete de tratare specifice, în funcţie de tipul de contaminanţi, respectând prevederile legale în domeniu.


Apă rezultată în urmă procesului de tratare va fi analizată în laborator, iar pe baza buletinului de analiză se va alege metoda optimă de eliminare, în functie de condiţiile existente la faţa locului, legislaţia din ţara respectivă şi ţinând cont de optimizarea costurilor  prin următoarele operaţiuni: vaporizare, injecţie în sondă, deversare în canalizări disponibile sau în emisari naturali.


Fracţia solidă rămasă în batal după extragerea şi tratarea fluidelor, în funcţie de contaminanţii determinaţi, tipul, granulaţia, în urma analizelor de laborator şi, conform legislaţiei locale în vigoare, va fi tratată/eliminată folosind cele mai bune tehnici disponibile: sortare, spălare, solidificare, stabilizare, desorbţie termică, depozitare etc.
La finalul operaţiunii de tratare a fluidelor şi a nămolurilor de foraj, la cererea beneficiarului, poate fi efectuată ecologizarea amplasamentului pentru redarea acestuia în circuitul natural.


< Înapoi