UNI-RECYCLING - Productia de compost si biomasa

Productia de compost si biomasa

Productia de compost si biomasa

Pentru noi fiecare resursă este valoroasă. Deșeurile biodegradabile din grădini și parcuri sunt transformate, prin tratare mecanică și biologică, în compost de calitate, reintroducându-le în circuitul natural. Așadar, din procesarea deșeurilor vegetale, se obține un compost superior calitativ, utilzabil în amenajări peisagistice, solarii, parcuri și grădini, agricultură, etc.
În prezent, la punctul de lucru din Drăgănești, județul Prahova, avem amenajată o platformă de compost cu utilaje specifice, obținând un produs finit de cea mai bună calitate.
Deșeurile rezultate din activitatea de prelucrare a lemnului, cele din ambalaje de lemn, defrișări etc. sunt o materie primă pentru biomasă, folosită drept combustibil în termocentralele de co-generare.
Uni-Recycling deține echipamente fixe și mobile, în vederea procesării biomasei.


Compostul rezultă din combinarea deșeurilor vegetale provenite de la întreținerea parcurilor și grădinilor, din fondul forestier sau din agricultură.


< Înapoi