UNI-RECYCLING - Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni si conditii

Conținutul website-ului este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate Uni-Recycling. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Uni-Recycling. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului.


Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la adresa: ​​office@uni-recycling.ro​


Uni-Recycling se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terți nici un fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri care asigură buna funcționare a acestui site.


Pot fi furnizate către terțe persoane atât informații de ordin general, trafic pe site, cât și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal.